Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIA ti3a2, v.1 -ade.
Ordformer
(äv. th-, -ij-, -iy-)
Etymologi
[sv. dial. tia, rensa (ull, korn m. m.); sannol. besläktat med TINA, v.]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) rensa (ngt), reda ut. Schroderus Dict. 256 (c. 1635). Hwad ullen angår, så bör den, innan hon kan spinnas, wara wäl ren, tijad, kardad och kämpad. Dahlman Reddej. 192 (1743). Hon fördes / Till stadens tukthus mellan ädla paltar / Att för sin hela lifstid tia blår. Almqvist Amor. 277 (1822, 1839). Tia ull, lin, korn. Rietz (1866). Gamla personer och barn användes .. till att ”tia drev”, det vill säga repa upp gammalt odugligt tågvirke. Nilsson SjöfSkeppsb. 133 (1922).

 

Spalt T 974 band 34, 2004

Webbansvarig