Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THORAX 4raks, äv. to-, r.; i best. anv. utan slutart.
Ordformer
(i sht förr äv. t-. förr äv. -aks)
Etymologi
[jfr t., eng., fr. thorax; av lat. thorax, av gr. ϑώραξ, livstycke, bröstharnesk, äv.: bröst(korg); av ovisst ursprung. — Jfr THORAKAL, THORAKO-]
1) (i fackspr.) bröstkorg l. brösthåla (med dess organ). Marklin Illiger 133 (1818). Bröstkorgen (thorax) består af bröstkotorna, refbenen och bröstbenet. Müller LbAnat. 26 (1905). 3NF 4: 157 (1925; i fråga om däggdjur).
2) zool. mellankropp hos leddjur. Fries ÅrsbVetA 1832, s. 106. De tre främre segmenterna (hos insekterna) hafva hvardera ett par fötter, och utgöra Thorax (Mellankroppen) som är tydligen skild från Abdomen (Bakkroppen). Sundevall Zool. 123 (1864). (Lopporna) måste också utfodras genom att få suga blod av gnagare, och de större arterna kan man då hålla fängslade med en fin silvertråd kring thorax (såsom plägar vara fallet på s. k. loppcirkus). FoFl. 1931, s. 93.
Ssgr (med.; till 1): THORAX-KIRURG. jfr -kirurgi. LD 12 ⁄ 4 1948, s. 1.
-KIRURGI. område inom kirurgin som omfattar ingrepp i bröstkorgen l. dess organ. LD 12 ⁄ 4 1948, s. 1.
Ssg: thoraxkirurgi-klinik. SvD 11 ⁄ 4 1948, s. 5.
-KIRURGISK. som hör till l. avser thoraxkirurgi. LD 12 ⁄ 4 1948, s. 1.
-KLINIK. klinik för behandling av thoraxpatient. DN(B) 29 ⁄ 4 1958, s. 5. Idag finns fyra thoraxkliniker i Sverige: i Lund, på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, på Karolinska sjukhuset i Stockholm och på Akademiska sjukhuset i Uppsala. SDS 14 ⁄ 5 1987, s. 39.
-PATIENT. patient som skall behandlas l. är behandlad för hjärt- l. lungsjukdom. SvD(A) 16 ⁄ 6 1965, s. 7.

 

Spalt T 972 band 34, 2004

Webbansvarig