Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THORAKO- 1rakω~, äv. to-, äv. -ko~, ssgsförled.
Ordformer
(äv. t-, -co-)
Etymologi
[jfr t. thorako-, eng., fr. thoraco-, gr. ϑωρακο; ssgsform av THORAX]
med. o. anat. ss. förled i ssgr betecknande ngt som har avseende på thorax (se d. o. 1), bröstkorgs-.
Ssgr (med. o. anat.): THORAKO-PLASTIK. [jfr t. thorakoplastik, eng. thoracoplasty, fr. thoracoplastie] plastisk (se d. o. 4 a) operation (vid tuberkulos) i bröstkorgen (varvid revben avlägsnas i syfte att åstadkomma ett sammanfall av lungan). Hygiea 1895, 1: 542. Kirurgen får .. avlägsna revbenen över hålan .. (thorakoplastik) .. för att genom bröstväggens hopsjunkande mot lungan möjliggöra den slutliga utläkningen. Nyström Kir. 2: 70 (1929).
-SKOP1004 l. 01-. [jfr t. thorakoskop, eng. thoracoscope] kikarinstrument för undersökning av brösthålans inre. Westergren LungSj. 217 (1932). Sedan går .. (kirurgen) in genom samma hål (i armhålan) med ett thorakoskop, tittskåp, ett rörformat instrument och söker efter nerven. GbgP 28 ⁄ 5 1997, s. 43.
-SKOPI10104 l. 010-. [jfr t. thorakoskopie, eng. thoracoscopy, fr. thoracoscopie] undersökning medelst thorakoskop. 2SvUppslB (1954).
-TOMI10104 l. 010-. [jfr t. thorakotomie, eng. thoracotomy, fr. thoracotomie; senare leden av gr. τομία, skärande (se teno-tomi)] kirurgiskt ingrepp i bröstkorgen. Vid en av de vanligaste operationerna å bröstkorgen, thorakotomi med revbensresektion för pleuraempyem, kan lokalbedövning utföras. LbKir. 1: 473 (1920).

 

Spalt T 972 band 34, 2004

Webbansvarig