Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THORAKAL tωraka4l, äv. tå-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(äv. t-, -cal)
Etymologi
[jfr t. thorakal, eng. thoracal; till THORAX]
1) (i fackspr.) motsv. THORAX 1: som hör till l. förekommer i l. avser thorax, bröst(korgs)-, brösthåle-. Anestesi av de thorakala och lumbala nerverna. LbKir. 1: 461 (1920). Thoracala operationer. SvLäkT 1935, s. 1110. Torakal endoskopi .. görs på flera .. sjukhus. ICAKurir. 1992, nr 45, s. 29.
2) zool. som hör till l. förekommer i mellankropp; jfr THORAX 2. Sundström Huxley 146 (1874). Bröstfenorna (är hos sugfisksläktet) fästa högt upp på kroppens sidor, bukfenorna thorakala. 2NF 6: 1290 (1907). De thoracala lederna äro .. på ryggsidan tillplattade. LAHT 1919, s. 307.
Ssgr: (2) THORAKAL-BEN. zool. ben som sitter på thorax. Hos fjärilarnes och sågsteklarnes larver (uppträder) .. jemte thoracalbenen äfven så kallade falska eller vårtfötter på abdominalsegmenten. Thorell Zool. 2: 356 (1865).
(1) -KOTA. zool. bröstkota. FoFl. 1926, s. 275.
(1) -NERV. med. o. anat. om var o. en av de ryggmärgsnerver som lämnar ryggmärgskanalen i höjd med thorax. (Vid förlossning) går smärtbanan via rami communicantes till motsvarande thoracalnerver. Bergstrand SvLäkS 471 (cit. fr. 1950).
(1, 2) -SEGMENT. anat. o. zool. segment (se d. o. 2 d, 5) hörande till thorax. Thomson Insect. X (1862). Undersökningar, som anse blodtrycksfallet vara .. proportionellt till antalet förlamade thorakalsegment, kunna heller icke äga giltighet för alla fall. SvLäkT 1935, s. 1544.

 

Spalt T 971 band 34, 2004

Webbansvarig