Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THOMASINSOCKER, n.; best. -ret.
Etymologi
[förleden bildad till S:T THOMAS, ö i Västindien, medelst den i ämnesnamn vanliga ändelsen -in; efterleden är SOCKER; jfr SOCKER 1 anm. i]
(†) thomassocker. Klason Sockerh. 8 (1891). LAHT 1892, s. 10.

 

Spalt T 971 band 34, 2004

Webbansvarig