Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THOMAS- tωm4as~ l. tωm3as2~, ssgsförled.
Ordformer
(äv. t-)
Etymologi
[till namnet på uppfinnaren av thomasprocessen, engelsmannen S. G. Thomas (185085)]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som avser l. har samband med av S. G. Thomas omkring 1876 utvecklad metod att framställa stål ur fosforrikt råjärn.
Ssgr (förr): THOMAS-FOSFAT. om konstgödselmedel framställt av fosforsyrehaltig slagg erhållen vid thomasprocessen; jfr -mjöl, -slagg. MosskT 1889, s. 43. Thomasfosfatets efterverkan förbättrade ställningen, så att thomasfosfatet överträffade superfosfatet i .. skördeökning. LAHT 1914, s. 384.
-GÖT l. -GÖTE. göt (se göt, sbst.2 1 a) av thomasmetall. MosskT 1887, s. 235. 2NF 35: 366 (1923).
-JÄRN. om mjukt thomasstål med låg kolhalt. Det .. (är) oroande att se, huru nära Thomas-jernet kan komma bästa svenska Martin-jern. JernkA 1886, s. 289. SvTeknOrdb. (1946).
-KONVERTER. konverter (se d. o. 1) för framställning av stål enl. thomasmetoden. JernkA 1889, s. 21. Det flytande tackjärnet tappas i en s.k. Thomaskonverter, där luft inblåses i tackjärnet. Vägmaskinl. 12 (1945).
-METALL. om järn l. stål framställt enl. thomasmetoden. JernkA 1886, s. 224.
-METOD(EN). metod för framställning av stål ur fosforrikt råjärn. NF (1891).
-MJÖL. thomasfosfat. MosskT 1889, s. 299.
-PROCESS(EN). process för tillverkning av stål l. järn enl. thomasmetoden. JernkA 1886, s. 225. Föga kunde någon ana .. att Sveriges i världen enastående tillgång på högprocentig malm med hög fosforhalt skulle bli en rikedomskälla av första ordningen. Detta krävde nämligen uppfinningen av den basiska eller tomasprocessen. SvIndustri 6 (1935).
-SLAGG. thomasfosfat. S. k. Thomasslagg innehåller 15—19 % fosforsyra och har .. vunnit stor användning ss. gödningsämne. Juhlin-Dannfelt 402 (1886).
-STÅL. om smidbart stål framställt enl. thomasmetoden; jfr -järn. MosskT 1892, s. 144.
-TACKJÄRN~02 l. ~20. om fosforsyrehaltigt tackjärn särskilt lämpat för färskning till thomasstål. JernkA 1890, s. 264.
-VERK. industriell anläggning för stålframställning o. -bearbetning enl. thomasmetoden. Anläggningen vid Ougrée omfattar ett Thomas-verk med 2 konvertrar, 15 puddelugnar samt 5 stycken valsverk. JernkA 1882, s. 497.

 

Spalt T 970 band 34, 2004

Webbansvarig