Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THINNER tin4er, r. (KvällsP 17 ⁄ 10 1962, s. 9, osv.), äv. (tillf.) n. (SvD 17 ⁄ 5 1973, s. 13); best. -ern resp. -ret.
Ordformer
(äv. t-)
Etymologi
[av eng. thinner, till verbet thin, förtunna, till adj. thin, tunn (se TUNN)]
flytande, giftigt förtunningsmedel använt till utspädning l. avlägsnande av lack l. färg l. dyl. o. med starkt berusande verkan vid inandning l. sniffning. HantvB I. 1: 143 (1934). Tinner eller s. k. förtunning .. använder (man) .. i berusningssyfte och genom att täppa till flaskan med trassel eller tyg ”sniffar” man sedan i sig ångorna. GbgP 1956, nr 120, s. 8. Thinner är ett uppskattat lösnings- eller rengöringsmedel som framför allt används i måleribranschen. RiksdP 1957, 2 K, nr 5, s. 10. (Sedan) årsskiftet är det förbjudet att sälja thinner till minderåriga. DN(B) 22 ⁄ 3 1961, s. 6. Det tilltagande missbruket av thinner bland ungdom har ökat oroväckande och har i många fall lett till döden. MotRiksd. 1972, nr 229, s. 3. Thinner är mycket eldfarligt och det uppstår hastigt väldiga brasor. SvD 1 ⁄ 4 1973, s. 30. Bensin utspädd med thinner skadar varken bilens motor eller katalysator. DN 13 ⁄ 2 2000, s. A5.
Ssgr: THINNER-BERUSAD, p. adj. Folkskolepojke thinnerberusad. DN(B) 19 ⁄ 7 1956, s. 5.
-FÖRGIFTAD, p. adj. En flicka har berättat, att de thinnerförgiftade pojkarna ”med vanvett i ögonen kastade sig mot andra pojkar” och försökte bita dem i struparna. KvällsP 17 ⁄ 10 1962, s. 9.
-FÖRGIFTNING. jfr -förgiftad. En 16-årig yrkesskoleelev .. avled .. av thinnerförgiftning. SvD(B) 2 ⁄ 11 1962, s. 3.
-MISSBRUK~02 l. ~20. jfr missbruk 1 c. KvällsP 17 ⁄ 10 1962, s. 9. Enda möjligheten att effektivt komma tillrätta med thinnermissbruket är .. att fabrikanterna går över till andra typer av lim etc. som är .. vattenbaserade och som inte kan sniffas. SvD 1 ⁄ 4 1973, s. 30.
-SNIFFANDE, p. adj. jfr sniffa. DN(B) 22 ⁄ 3 1961, s. 6.
-SNIFFNING. DN(B) 28 ⁄ 10 1960, s. 22. Thinnersniffningen är inkörsporten till narkotikamissbruk. SvD 1 ⁄ 4 1973, s. 30.

 

Spalt T 969 band 34, 2004

Webbansvarig