Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THESSALONIKER täs1aloni4ker, äv. -lω-, l. 10302, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(äv. t-. -cer 15261541. -ker 1880 osv. -ser 1602)
Etymologi
[jfr t. thessalonicher; till stadsnamnet THESSALONIKI. — Jfr THESSALONISK]
invånare i l. person från Thessaloniki. Sancti Pauli then första Epistel till the Thessalonicer. 1Tess. (NT 1526; Bib. 1999: Till de kristna i Thessalonike). För bara något år sedan demonstrerade 100 000 thessaloniker mot Makedonien. DN 1 ⁄ 2 1997, s. B6.
Ssg: THESSALONIKER-BREV. om vartdera av aposteln Paulus båda i Nya testamentet ingående brev till den kristna församlingen i Thessaloniki. Kolmodin Pauli1Thess. 18 (1893). Tessalonikerbreven .. skrivna kort efter varandra under Paulus’ vistelse i Korint i början av 50-t. BonnierLex. (1966).

 

Spalt T 969 band 34, 2004

Webbansvarig