Publicerad 2004   Lämna synpunkter
THATCHERISM tat1ɟeris4m l. tät1, äv. (o. vanl.) med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -en.
Etymologi
[av eng. thatcherism; till namnet på den engelska politikern M. Thatcher]
om den engelska politikern o. premiärministern Margaret Thatchers politiska nyliberala åskådning; äv. i utvidgad anv., om åskådning som står i samklang med denna. Labour går till strid mot ”thatcherismen” under sin rödaste valflagga hittills. SvD 13 ⁄ 5 1983, s. 4. Bara två politiker i Västeuropa, Thatcher och de Gaulle, har gett upphov till en egen ”-ism”. Thatcher försvinner, men hennes ”thatcherism” lever vidare. SDS 23 ⁄ 11 1990, s. A2. Ett centralt uppslag i thatcherismen är tron att ett samhälle som uppmuntrar medborgarna att förbättra sina materiella villkor är ett bra samhälle. SvD 26 ⁄ 7 1996, s. 2. Det pratas om alltmer utbredd thatcherism på Fix (i Göteborg), om arbetsgivarnas förakt och hur facket bara körs över. DN 10 ⁄ 8 1998, s. A12.

 

Spalt T 968 band 34, 2004

Webbansvarig