Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEXTURELL täk1stɯräl4, adj.; adv. -T.
Etymologi
särsk. (geol.) motsv. TEXTUR, sbst.1 a: som har avseende på l. hänför sig till textur(en). Då alla urbergets .. bergarter strukturellt-texturellt, mineralogiskt, kemiskt och i kornighetsgrad äro förbundna med varandra (osv.). VetenskIDag 366 (1940). Ett sätt att klassificera de metamorfa bergarterna är att gruppera dem efter strukturella och texturella egenskaper. Loberg Geol. 251 (1987).

 

Spalt T 967 band 34, 2004

Webbansvarig