Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEXTUR täkstɯ4r, sbst.2, r.; best. -en; l. TEXTURA täkstɯ3ra2, r.; best. -an.
Ordformer
(textur 1951 osv. textura 1937 osv.)
Etymologi
[jfr t. textur(a), eng. textura; etymologiskt identiskt med TEXTUR, sbst.1]
i sht boktr. gotisk (se d. o. 5) bokstavsform l. bokskrift. Den strängt ornamentala bokstavsform som de första trycktyperna togo i arv från medeltiden bar namnet textura. HantvB I. 5: 247 (1937). Liksom den gotiska spetsbågen ger en speciell karaktär åt en 1400-talsbyggnad, så skänker texturen i grunden samma karaktär åt de tyska inkunabeltrycken. Bengtsson SvStilgjut. 20 (1956).
Ssg (i sht boktr.): TEXTUR-STIL. jfr stil, sbst. II 1. Några bokstäver i texturstil. Bengtsson SvStilgjut. 212 (1956).

 

Spalt T 966 band 34, 2004

Webbansvarig