Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEXTUELL täk1stɯäl4, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr eng. textual, fr. textuel; till TEXT]
som avser l. hänför sig till l. har samband med l. utgör l. utgår från (en) text, i sht bibeltext l. predikan o. d. Textuellt arbete. SvLitTidn. 1819, sp. 227. Hans predikan är .. tematisk, icke textuell. KyrkohÅ 192021, s. 27. Cod. Palatinus .. har textuell förbindelse med den afrikanska gammallatinska översättningen. Friesen o. Grape CodArg. 108 (1928). Gaunilo representerade den moderna världens kyliga syn på språket, medan Anselm (av Canterbury) ”trodde att det högsta väsendets existens uppenbaras av Ordet i dess textuella form, Bibeln”. SvD 4 ⁄ 12 1983, s. 12. Textuellt upplysta idéhistoriker. Lychnos 1996, s. 45.

 

Spalt T 965 band 34, 2004

Webbansvarig