Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEXTA täk3sta2 l. te-, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.).
Ordformer
(texta 1741 osv. täxta (-ks-) 18891911)
Etymologi
[jfr d., nor. tekste, eng. text; avledn. av TEXT]
1) skriva med tryckbokstäver l. (förr) med frakturstil; särsk. dels: skriva med enbart majuskler, dels: skriva vackert med utsirade l. färglagda bokstäver, åstadkomma skönskrift; äv. tr., särsk. med resultativt obj.: gm textning åstadkomma (ngt); äv. bildl.; jfr PRÄNTA 4. Hon har aldrig lärt sig använda skrivstil, hon textar alltid. (Sv.) Texta .. (lat.) literis majusculis scribere. Serenius (1741). Weste (1807: Textad styl). Jag hade slutat textningen för dagen på den stora sjösänkningskartan. Wranér Gaml. 24 (1894). Textningar, bl. a. i guld, silfver och färger till .. album och diplompermar. NF 19: 649 (1895). (Han) körde pennan kraftigt ner i bläckhornet och textade med prydliga bokstäver: Viljans frihet. Kjellgren Smar. 39 (1939). (Levertin) biktar .. sin längtan genom att texta i purpur om Ginevra den ljuva och Lancelot. 3SAH LIV. 2: 140 (1943). Byskolläraren .. räknar på gamla dagar ihop att han ritat 372 gratulationer och 89 hjortspel, textat 49 likkistplåtar, varav 37 av bleck och 12 av papp. Fatab. 1947, s. 101. Under den eleganta men oläsliga namnteckningen stod namnet textat med tryckbokstäver. Östergren (1956). — jfr AV-TEXTA. — särsk. (†) allmännare, övergående i bet.: skriva l. skriva ned. Det viktigaste är .. att de klassiska författarnes arbeten icke blifva ord, textade på papper, utan lifslefvande skildringar ur ett verkligt lif. PedT 1891, s. 186.
2) förse (ngt) med text (se d. o. 1 a) l. textremsa; i sht med avs. på film l. TV-program l. TV-sändning o. d.; äv. med obj. betecknande främmande språk: förse TV-program med svensk text; i sht i p. pf. Företaget arbetar med textning av TV-program. Filmen är textad på svenska. ”Texta” smalfilmer. Expressen 21 ⁄ 9 1962, s. 19. Att danska textas är .. sedan länge vanligt. Expressen 9 ⁄ 11 1967, s. 41. Programtidningen Röster i radio-TV har .. börjat ange vilka sändningar som är textade. SvD 12 ⁄ 5 1970, s. 10. (Filmen) ”Utvandrarna” textas för hörselskadade. SvD 27 ⁄ 5 1971, s. 17. Utbudet av textade TV-program. MotRiksd. 197778, nr 1527, s. 10.
3) om skådespelare l. sångare o. d.: gm tal l. sång framföra ord l. text; särsk. (o. i sht) pregnant: framföra text på ett sådant sätt att de enskilda orden lätt kan uppfattas. Texta väl, dåligt. Ingen av vår yngre skådespelargeneration textar så fulländat väl som Selma Lagerlöf — varje ljud hördes fullt tydligt. Östergren (cit. fr. 1925). Att .. mycket av sången och replikerna gick förlorat därigenom att konsten att texta lyste med sin frånvaro. ÖgCorr. 24 ⁄ 1 1933, s. 6. Utsökt fint, med tydlig textning, hanterades sångstämmans piano- och pianissiomopartier. SvD 17 ⁄ 9 2000, s. 25.
Ssgr (till 1): TEXTNINGS-ATELJÉ. ateljé (se d. o. 3) för textningsarbete. AdrKalSthm 1921, s. 266. SAOL (1973).
Avledn.: TEXTARE, om person m. ⁄ ⁄( ig.), om sak r.
1) till 1: person som (yrkesmässigt) textar. Schulthess (1885). Adressen har utförts af textaren och bokpräntaren August Ehrenberg. SD 1916, nr 223, s. 7. Att .. (kartorna) utförts av en ganska erfaren ritare och textare. Ymer 1951, s. 22. NordYrkesklassif. 51 (1978).
2) till 2: om person som (yrkesmässigt) textar; äv. (vard.) om textmaskin som visar text för nyhetsuppläsare vid TV-sändning. Rapport hade trassel med sin textare i går. Expressen 8 ⁄ 6 1990, s. 46. Ersättningsnivåer .. för översättare och textare av utländska tv-program och filmer. DN 31 ⁄ 12 2002, s. B4.
TEXTERSKA, f. [jfr textare] (numera mindre br.) till 1: kvinnlig textare; särsk. om kvinna som yrkesmässigt ägnar sig åt att texta. Å vår dekorationsavdelning anställa vi som texterska flicka med håg och anlag för ritning. ÖgD 28 ⁄ 11 1944, s. 14. Land 1984, nr 11, s. 31.

 

Spalt T 959 band 34, 2004

Webbansvarig