Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEXEL- täk4sel- l. tek4sel- l. täs4el- l. tes4el- l. med mer l. mindre genuint nederländskt uttal, ssgsförled.
Ordformer
(taxsell- 1583. tessell- 15821583. texel- 1919 osv. texell- 1581. täcksell- 1582)
Etymologi
[ssgsform till TEXEL, namn på den största av de Västfrisiska öarna]
ss. förled i ssgr betecknande ngn l. ngt som härrör från l. hör hemma i l. har samband med Texel.
Ssgr: TEXEL-FÅR. (individ av) en från Texel härstammande fårras. Ostfrisiska mjölkfåret och holländska texelfåret .. gå ofta under den gemensamma benämningen marskfår. 2SvUppslB 10: 923 (1949). I mitten på 1960-talet kom de första texelfåren till Sverige. Hallström Warburg Spinnb. 27 (1977).
-KESE. [jfr mlt. texelkese] (†) = -ost. Texell kese — 100 st. TullbSthm 15 ⁄ 5 1581.
-OST. (†) ost(sort) tillverkad på Texel l. av det slag som tillverkas där. Små tessell Ostar — 100 st. TullbSthm 24 ⁄ 4 1582. Texel .. Befolkningen .. idkar fårskötsel (ull och ”Texelost”), jordbruk, fiske och sjöfart. 2NF 28: 1022 (1919).

 

Spalt T 950 band 34, 2004

Webbansvarig