Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TETRAD tätra4d l. te-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d., t. tetrade, eng. tetrad, fr. tétrade; till gr. τετράς, gen. τετράδος, grupp bestående av fyra, till τέτταρες, τέσσαρες, fyra (se FYRA, TETRA-)]
i sht i fackspr.: om grupp bestående av fyra enheter l. delar; äv. om fyrtal. Prokopius .. skref åtta böcker, hvilka han indelade i två tetrader. Norrmann Eschenbg 1: 300 (1817). (Enl. Phytagoras) indeltes hela Naturen i Monader, Duader, Triader, Tetrader m. m. Ehrenheim Phys. 1: 20 (1822). Tetrader .. benämnas grupper af 4 kromosoner. 2NF 38: 826 (1926). Exempelvis kan nämnas att Herings fyra ”urfärger” bilda .. en tetrad. HantvB I. 1: 317 (1934). Tetrad .. (dvs.) 4 pollenkorn, bildade ur 1 modercell och förenade till en pyramid med 3 korn i basen och 1 i toppen. Weimarck SkånFl. XXII (1963).
Ssgr: TETRAD-CELL. bot. om var o. en av cellerna i en efter delning av modercellen uppkommen tetrad. De diploida pollenmodercellerna hos en fröväxt (klyvs) i fyra tetradceller, som avrunda sig och bli till pollenkorn med haploida kärnor. VäxtLiv 2: 380 (1934). SvVäxtförädl. 2: 94 (1951).
-DELNING. bot. celldelning som ger upphov till en tetrad. I de flesta fröämnena (hos Hieracium Lin.) försiggår tetraddelning med reduktion af antalet kromosomer. BotN 1906, s. 255. Ursing SvVäxt. Krypt. 13 (1949).

 

Spalt T 948 band 34, 2004

Webbansvarig