Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TETRA te3tra2, äv. tät3ra2 l. te4tra1 l. tet4ra1, sbst.1, r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr eng. tetra-; av t. tetra, kortform av mlat. Tetragonopterus, namn på grupp av fiskar, bildat (med latinsk ändelse) av tetragono-, ssgsform av gr. τετράγονον (se TETRA-GON), o. gr. πτέρυξ, vinge, fena (samhörigt med πτερόν, vinge (se FJÄDER))]
zool. om art tillhörande ordningen Characiformes, laxkarpar; i sht om var o. en av de till underfamiljen Tetragonopterinae hörande fiskarterna, av vilka vissa ofta hålls ss. akvariefiskar; vanl. i pl. Tetror .. är i allm. små, tåliga och ofta färggranna stimfiskar. BonnierLex. 1: 205 (1961). Tetra .. en liten akvariefisk. SvOrdb. (1986). Äkta amerikanska tetror. Björk Paysan AkvF 44 (1993). I Sverige kallas ofta alla laxkarpar för ”tetror”. Men beteckningen tetror syftar egentligen bara på arterna i underfamiljen Tetragonopterinae. Pinter Stadelman AkvF 35 (1993).

 

Spalt T 946 band 34, 2004

Webbansvarig