Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TETISK te4tisk, adj.
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[jfr eng. thetic, thetical, t. thetisch; till TES]
(numera mindre br.) som rör l. har avseende på l. behandlar teser l. som skapar l. ställer upp teser, i sht om filosofisk l. religiös inriktning l. skola o. dyl. l. om skrift o. d.; förr särsk. i uttr. tetisk teologi, gren av teologin som omfattar l. behandlar lärosatser(na); äv. om tänkesätt l. synsätt o. d.: som bygger på (vissa) teser o. d. De vanliga indelningarna uti Thetisk Practisk och Symbolisk Theologi. LittT 1795, s. 460. G. A. Silverstolpes Journal för Svensk Litteratur .. röjde en mera polemisk än thetisk förmåga. Polyfem V. 33: 1 (1812). Denna åskådning är i sin primära skådnings-act en blott och bart thetisk, men blir under fortsättandet .. dirimerad till en antithetisk. Atterbom PhilH 443 (1835). Först och främst borde man använda en kritisk .. metod .. därefter borde följa en tetisk och positiv framställning af den sanna kunskapen. Lundström LPGothus 1—2: 26 (1893). (Spinozas) intuition synes mera tetisk än syntetisk. Larsson Spinoza 479 (1931).

 

Spalt T 946 band 34, 2004

Webbansvarig