Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TESTA, v.1; anträffat bl. ss. vbalsbst. -NING
Ordformer
(tä`sstninng Dalin (1854)).
Etymologi
[till TEST, sbst.3]
(†) om extraherande av silver ur silverhaltigt bly; äv. om avskiljande av guld l. om probering av silver- l. guldhalt i legeringar; jfr AVDRIVA 5, KAPELLERA, v.2, SKEDA, v.2 I 1 a. Myntmästaren .. besörjer all myntning .. äfwensom skedning, samt testning af de ädla metallerne. SFS 1836, nr 16, s. 2. Testning .. Afdrifning på test eller kapell. Dalin (1854).

 

Spalt T 929 band 34, 2004

Webbansvarig