Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TESLA- tes3la~ l. täs3la~.
Etymologi
[ssgsform till personnamnet Tesla (se TESLA)]
fys. ss. förled i ssgr betecknande ngt som har uppfunnits l. upptäckts av N. Tesla l. som har anknytning till sådan uppfinning l. upptäckt.
Ssgr (fys.): TESLA-STRÖM. elektrisk ström med hög frekvens och spänning, ofarlig för människor o. använd för medicinska ändamål; i sht i pl. Moll Fys. 3: 112 (1899). Teslaströmmar ha även försökts över den sjuka lungan vid lungsot. Santesson Läkem. 39 (1924).
-TRANSFORMATOR. transformator som alstrar teslaströmmar. SvTeknOrdb. 272 (1946).

 

Spalt T 922 band 34, 2004

Webbansvarig