Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TERM, sbst.4, r. l. m. l. f.; pl. -er.
Ordformer
(term 1904. terme, sg. 17951797. terme, pl. 1697. termer, pl. 15881871. thermer, pl. 1808)
Etymologi
[jfr fr. terme; av lat. terminus, gränspelare (se TERMIN), med mänsklig utformning uppfattad ss. en avbildning av guden Terminus]
(†) pilaster (l. pelare) vars övre del är utformad som ett (mans)huvud (med l. utan överkropp), använd dels ss. arkitektoniskt element i byggnader, dels fristående; jfr HERM. HB 2: 227 (1588). På desse Pelare .. woro oppstälte Termer aff Dödar .. hwar aff nedre delen formerade en rijk Console .. Öffre delen representerade halffdelen aff en Död, som hade twenne stora Wingar. RelUlrEleonLijkProc. 28 ⁄ 11 1693, s. B 4 b. Ett nytt och täckt Landhus eller Pavillon ses på afstånd .. dit en Terme under buskaschen vid porten likasom inbjuder. Linnerhielm 1Br. 203 (1795, 1797). I Huset N:o 28 wid Regeringsgatan .. finnes till Rums ornerande tryckta Ornamenter .. Border, Draperier, Thermer, Dörrstycken. DA 1808, nr 51, s. 3. Ekbohrn (1904).

 

Spalt T 856 band 34, 2004

Webbansvarig