Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEOLOGIKO- te1olå4giko l. te1ω-, ssgsförled.
Ordformer
(förr äv. th-, -c-)
Etymologi
[jfr t. theologiko-, eng. theologico-, fr. théologico-; av lat. theologicus (se TEOLOGISK)]
som har avseende på l. sammanhänger med teologi; ss. förled i ssgr.
Ssgr: TEOLOGIKO-FIL. (förr) teologisk-filosofisk examen; jfr fil, sbst.4 PedT 1891, s. 12. Självklart var att .. (A. Hägerström) skulle välja teologiska studier när han kom till Uppsala, men efter att ha läst in teologicofilen, en förberedande examen, hoppade han över till filosofin. SvD 30 ⁄ 5 1998, s. 12.
-FILARE. (förr) om student som läste på l. som avlagt teologisk-filosofisk examen; jfr filare, sbst.1 Barr o. Wigforss UppsLd 79 (1906). Författarinnan plockar förtjust i anekdotfloran om hur H S (Nyberg) ”spräckte” teologikofilare. Expressen 16 ⁄ 6 1991, s. 4.
-FILOSOFISK. (förr) teologisk-filosofisk; särsk. i uttr. teologiko-filosofisk examen. Hammarsköld SvVitt. 1: 192 (1818). Genom kgl. brefvet 1865 3 ⁄ 3 tillkom äfven en theologico-philosophisk examen i döda språken, philosophi och historia, vid hvilken fästades förmånen att tillgodoräkna ett presterligt tjensteår. Weibull o. Tegnér LUH 1: 357 (1876).

 

Spalt T 835 band 34, 2004

Webbansvarig