Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TENTUR, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tanctur 1708. tantir 1685. tantur 16701688. tanture 16701704. tenteur 16851712. tentur 17001726. tenture 16971769. tenturen, sg. best. 1697. tenturer, pl. 1700. tentyr 17021715)
Etymologi
[av fr. tenture, tapetuppsättning, av mlat. tentura, bonad, täcke, eg.: ngt utspänt, till sup.-stammen av lat. tendere, spänna, sträcka (se TENDERA)]
(†) (hel) omgång l. uppsättning; i sht i fråga om (vävda) tapeter (avsedda l. använda för tapetsering av helt rum). KlädkamRSthm 1670, s. 32. 1 Tantur Roanska Tapeter till een Saal med rödt boÿ der till. BoupptSthm 1689, s. 178 a (1688). Åfwan för den(n)e tenturen war uppå bemelte tree sijdor utaf Residentz Huuset en smahl Lächtare eller Balcon till twenne rader bänckiar upbygd. BerC12Hyldn. 1697, s. D 2 b. En tenture sammanlimmadt gyllenläder med guldbotten och färgade blommor. Böttiger Drottnh. 73 (cit. fr. 1699). Gudh gifve de vore hemma till lika medh en tanture af persianiska tappeter alt för hvackra. Stenbock o. Oxenstierna Brefv. 2: 57 (1704). HusgKamRSthm 1769, s. 102. jfr Ekbohrn (1904).

 

Spalt T 827 band 34, 2004

Webbansvarig