Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TENTERATION, r. l. f.
Etymologi
[vbalsbst. till TENTERA]
(†) (över)prövning. Consistoriernes dom .. må hädan efter icke komma under hofrätternas tenteration. 2PrästP 1: 65 (1719).

 

Spalt T 827 band 34, 2004

Webbansvarig