Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEMPERATOR täm1pera3tor2, r.; best. -n; pl. -er -atω4rer.
Etymologi
[jfr t. temperator; till supinstammen hos lat. temperare (se TEMPERERA)]
instrument l. anläggning för (efter omständigheterna avpassad) uppvärmning, temperaturregulator, termostat. HufvudkatalSonesson 1920, 4: 55. Temperatorn kan .. med fördel användas för olika torkningsändamål. SvByggkatal. 1955, s. 864.

 

Spalt T 769 band 34, 2004

Webbansvarig