Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEMPER- tämp1er- l. TAMPER- tamp1er-, ssgsförled.
Ordformer
(tamper- 1662 (: TamperDagar) osv. temper- 1662 (: Temperdagh) osv.)
Etymologi
[fsv. tämper-; jfr d. tamper-, nor. tamper-; av mlt. temper, tamper, kortform för quatertemper, äv. quater tamper (se KVATEMBER)]
(förr) ss. förled i ssgr: som hörde till l. hade att göra med l. förekom under kvatember; äv. allmännare: som hörde till osv. början av varje årstid.
Ssgr (förr): TEMPER-DAG. kvatemberdag; äv. om första dagen i varje årstid; jfr himmerdagar. Onszdagen effter Aske wij TamperDagen få. Bondepract. B 7 a (1662). I Bjäre härad bruka somliga .. indela året i fyra delar .. fyra veckoflockar i hvarje del .. hvarje flock börjas med en temperdag. Wigström Folkd. 2: 274 (1881). Fatab. 1976, s. 93.
-PENNING. särsk. om lärarlön som utbetalades i anslutning till temperdag. Rietz SkolvH 449 (1848).

 

Spalt T 764 band 34, 2004

Webbansvarig