Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEMPELHERRE tämp3el~hær2e, m.; best. -en; pl. -ar (Schroderus Os. 2: 643 (1635) osv.) ((†) -er Lælius Bünting Res. 1: 52 (1588)).
Ordformer
(tempel- 1635 osv. tempels- 1588)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. tempelherre, t. tempelherr; ssg av TEMPEL, sbst.2, o. HERRE]
medlem av tempelherreorden; äv. om medlem i annan orden som efterliknar l. inspireras av l. anser sig vara en fortsättning av denna orden; jfr TEMPEL-BRODER, TEMPELRIDDARE. Lælius Bünting Res. 1: 52 (1588). Tempelherrarna, som i Orienten länge warit Christenhetenes bröstwärn, äro på Påfwens Clementis V. blodzdom jämmerligen mördade. Isogæus Segersk. 1324 (c. 1700). Good templars = goda tempelherrar, d. v. s. ”det godas riddare”. Grimberg SvH 556 (1909). Än i dag säger man i Frankrike: ”Dricka som en tempelherre”. Dens. VärldH 6: 379 (1935). Under inflytande av korstågsrörelsen och tempelherrarnas asketisk-mystiska riddarideal blev den heliga graal i medveten motsats till den tidigare lovsjungna sensuella kärleken det rätta målet för en sann riddare. SvD 12 ⁄ 6 1996, s. A28.
Ssgr: A (†): TEMPELHERRA-ORDEN, se B.
B: TEMPELHERRE-ORDEN. (tempelherra- 1694. tempelherre- 1751 osv.) om den 1119 i Jerusalem stiftade o. 1312 upplösta riddarorden Kristi och Salomos tempels fattiga riddare (Pauperes commilitones Christi templique Salomonis), vars ordenshus ansågs ligga på platsen för Salomos tempel; äv. om senare orden som efterliknar l. inspireras av l. påminner om denna orden. Dryselius Måne 59 (1694). Genom (frimurarordens) .. anknytning till den medeltida tempelherreorden skapades (i Tyskl.) .. den s. k. strikta observansen. 3NF 7: 1197 (1927). Gaza utgjorde .. en bas för Tempelherreorden och därifrån kunde riddarna utöva en viss kontroll över rörelserna i de södra delarna av kungariket. Retzlaff Barber NRiddersk. 105 (1996). Tempelherreorden är en internationell militär riddarorden med medeltida anor i sin verksamhet .. inriktad på humanitära insatser. DN 20 ⁄ 6 1999, s. A16.
-TECKEN. (Tempelherre)Komturen .. framdrog ett hvitt yllesnöre, hvarmed recipienden hade att omgjorda sig innanför skjortan. Detta snöre skulle varit det verkliga tempelherretecknet. Rydberg KultFörel. 6: 298 (1888).
Avledn.: TEMPELHERRLIG. (†) som är utmärkande för tempelherrar. Portarnes bildverk, som antyder Gnostiska, kanske Tempelherrliga mysterier. Atterbom Minn. 557 (1819).

 

Spalt T 763 band 34, 2004

Webbansvarig