Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEMP tämp4, r.; best. -en; pl. (i bet. 2) -ar.
Etymologi
[jfr dan. o. nor. temp, t. temp, eng. temp; kortform för TEMPERATUR]
(vard.)
1) temperatur. Detta besvärliga regn, som har en temp som ligger under noll grader, förvandlar sig strax till glanskis. ST 6 ⁄ 2 1950, s. 8. — särsk. om kroppstemperatur; äv. pregnantare, om förhöjd kroppstemperatur, feber; förr äv. i utvidgad anv., om förhållandet att mäta kroppstemperatur. (Tuberkulossjuka) som börjar gråta och lipa när ett par månader har gått och tempen stiger. Stolpe DödVäntr. 27 (1930). Det blir (för patienterna) en viss monotoni .. med temp, rond, tvättning och mat. SvD(B) 8 ⁄ 4 1939, s. 8. När doktorn kollat pulsen, förfrågat sig om temp och allmäntillstånd (osv.). Lundquist SannMCl. 112 (1965). — särsk. i uttr. ta temp(en) (jfr TAGA, v. I 3 h φ) på ngn l. ta (ngns) temp, mäta ngns kroppstemperatur (medelst termometer); äv. bildl.: undersöka l. mäta (förhållande l. tillstånd hos) ngn l. ngt. SvD(B) 4 ⁄ 4 1943, s. 12. En liten rapp, ung syster dök upp invid sängen, tog Britas puls och temp. Stadener Triangeldr. 147 (1945). SvD kommer i ett antal artiklar att ta tempen på några orter i Bergslagen. Där intresserar vi oss bl a för kvinnornas situation och engagemang. SvD 2 ⁄ 3 1987, s. 29.
2) [trol. utvecklat ur uttr. ta tempen; jfr äv. TEMPERATUR-MÄTARE] termometer. SvD 5 ⁄ 2 1975, s. 12. Stockholm Vattens och Apoteksbolagets kampanj blev en succé. Över 200 000 tempar har man samlat in, och 400 kilo kvicksilver. Expressen 10 ⁄ 11 1999, s. 64.
Ssgr (till 1): TEMP-STEGRING. jfr stegra I 5. SvD 4 ⁄ 2 1972, s. 16.
-TAGNING. SvD(B) 22 ⁄ 8 1944, s. 8.
Avledn.: TEMPA, v. (vard.) mäta (ngns) kroppstemperatur (medelst termometer); äv.: ha feber. Carlsson Oxnäset 270 (1947). Sköterskor, som avlöste varandra, en med att tvätta, en med att mata, en med att tempa mig o. s. v. Idun 1949, nr 21, s. 21. När jag fått rapporten skriver jag ner vilka patienter som har vanlig kost, tar kontroller på dem: blodtryck, puls .. och temp om någon tempar. Expressen 3 ⁄ 11 2001, s. 8.

 

Spalt T 752 band 34, 2003

Webbansvarig