Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEKNOKRAT tek1nωkra4t l. -o-, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. technokrat, eng. technocrat, fr. technocrate; till TEKNOKRATI (efter mönster av sådana ordpar som ARISTOKRAT: ARISTOKRATI, DEMOKRAT: DEMOKRATI)]
anhängare l. utövare av teknokrati, tekniker (se d. o. 2) med (stort) politiskt inflytande. GHT 18 ⁄ 1 1933, s. 3. En stab hemliga teknokrater är en ny maktfaktor som utanför demokrati och insyn håller på att förvandla Stockholm till en steril stenöken. DN 7 ⁄ 2 1967, s. 1. De politiskt tillsatta, teknologiskt obevandrade tjänstemännen har .. bara att svälja teknokraternas diktat, eftersom tid och pengar är de faktorer de lärt sig att räkna med. Därs. 14 ⁄ 12 1970, s. 5.
Ssg: TEKNOKRAT-SAMHÄLLE~020. teknokrati. Hur ska .. (människan) kunna förändra konsumtions- och teknokratsamhället — när hon själv är en allt mer robotiserad produkt av just detta samhälle? Nordberg SkapÖg. 272 (1981).

 

Spalt T 688 band 34, 2003

Webbansvarig