Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEKNIST teknis4t, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till TEKNIK]
(vard.) studerande vid teknisk högskola, teknolog (se d. o. 2); äv. dels om elev vid lägre teknisk skola (ss. gymnasieskola o. d.), dels (numera bl. tillf.) om tekniker (se d. o. 2). LoW (1911). Dessa fromma män utan prästerliga betingelser voro ingenjörer, läkare, pedagoger, vetenskapsmän, konstnärer, byggmästare, teknister och hantverkare. Högberg JesuBr. 1: 43 (1915). Teknister till Sulitelma .. Två professorer och sexton studenter från Tekniska högskolan i Stockholm skall .. besöka Sulitelma i norra Norge för att studera gruvanläggningarna där. DN(B) 1958, nr 152, s. 11. En räddningsbragd i det tysta har utförts i Borås av en teknist, Göran Nilsson, elev vid tekniska läroverket i staden, vilken räddade en fyraårig pojke .. från att drunkna i Viskan. DN(A) 22 ⁄ 11 1963, s. 19.

 

Spalt T 687 band 34, 2003

Webbansvarig