Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEKNIS tek4nis, sbst. oböjl., n. (äv. skrivet med stor begynnelsebokstav)
Etymologi
[kortform för tekniskt läroverk l. teknisk högskola; med avs. på bildningssättet jfr KONDIS]
(vard.) teknisk högskola; särsk. om Kungl. tekniska högskolan i Sthm; förr äv. om tekniskt läroverk. Fyris 1897, nr 50, s. 2 (om tekniskt läroverk). Den nu äldsta gossen är än här, än där, mest på ”teknis”, för att lära sig skeppsbyggeri. Larsson Solsid. 11 (1910). Det har framförts förslag om att kulturminnesmärka delar av Teknis kårhus på Djurgården i Stockholm. DN 24 ⁄ 5 1998, s. A15.

 

Spalt T 685 band 34, 2003

Webbansvarig