Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEKNICISM tek1nisis4m, r.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. -ch-)
Etymologi
[jfr t. technizismus, eng. technicism; till TEKNIK]
1) (†) motsv. TEKNIK 1: praktisk verksamhet präglad av mer l. mindre välutvecklad teknik. Äfven medicinen har nu erhållit sin technicism, hvilken .. fordrar sin goda tid för att rätt inläras. Frey 1843, s. 494.
2) (numera bl. tillf.) motsv. TEKNIK 2: samhällsordning i vilken tekniken (o. den tekniska utvecklingen) ingår ss. huvudfaktor. Romantik och Samhälle .. Om protesten mot teknicismen. AT 4 ⁄ 5 1956, s. 2 (rubrik). SDS 12 ⁄ 2 1976, s. 4.

 

Spalt T 681 band 34, 2003

Webbansvarig