Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEJPA täj3pa2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[jfr nor. tape, teipe, eng. tape; avledn. av TEJP]
1) motsv. TEJP 1: fästa (ngt) med tejp (ngnstädes), förse (o. därmed laga l. tillsluta o. d.) (ngt) med tejp; särsk. i förb. med fast; äv. abs. Tag .. hem en rulle tejp och visa familjen hur lätt det är att ”tejpa”. SDS 19 ⁄ 9 1950, s. 14 (annons). (Pappkartongen) var omsorgsfullt tejpad på alla kanter med en ljusgul variant av sådana där isoleringsband som man brukar linda om skaftet på tennisracketar. Det bästa 1957, nr 7, s. 80. Man river bort klädseln vid dörrarna (på bilen) och tejpar fast dynamiten direkt på dörrplåten. Så tillbaka med klädseln och man har en dynamitgömma. DN(B) 1960, nr 320, s. 8. Jag hade tejpat dit ett visitkort (på dörren) men det trillade dän häromdan. Lange Vitklädd 106 (1967). — särsk.
a) [jfr motsv. anv. i eng.] (mera tillf.) täppa till munnen på l. binda (rånoffer o. d.) med tejp. Juvelerare tejpades .. Tre gangsters genomförde på fredagen en .. ovanligt fräck och lönande kupp i San Francisco. AP 19 ⁄ 2 1955, s. 1.
b) i sht med. dra ihop (sårkanter o. d.) med (kirurgisk) tejp. Det lär vara första gången i världen som man lyckats mätbart bevisa att sårläkningen under vissa förhållanden förlöpt bättre med tejpning än med sutur. SvD(A) 21 ⁄ 9 1965, s. 7.
c) i sht sport. förse (skadad kroppsdel o. d.) med stödbandage av tejp; äv. med personobj., särsk. i p. pf. Särskilt metoden med tejpning av skador är trainerns specialitet. DN 27 ⁄ 5 1970, s. 28. (Tennisspelaren) ledde med 3—2 i första set när han i samband med sidbytet fick sitt vänstra lår tejpat. Därs. 5 ⁄ 11 1990, s. D1. (Tennisspelaren N.) Kulti har en lättare bristning i höger lår och spelade tejpad. Därs. 21 ⁄ 9 1997, s. C5.
2) (i sht i vissa kretsar, vard.) motsv. TEJP 2: spela in (se SPELA IN 8 b, c) (ngt) på ljudband l. videoband o. d. DN 3 ⁄ 11 1975, s. 20. SAOL (1986).
Särsk. förb. (till 1): TEJPA IHOP10 04. sammanfoga l. sluta (ngt) med tejp; äv. (jfr 1 c): förse (ngn l. ngt) med stödbandage. Tre maskerade män trängde in till fru Krupp och band henne samt tejpade ihop hennes ögon. DN(A) 12 ⁄ 4 1959, s. 1. Den skadade spelaren tejpades ihop och kunde sedan fortsätta matchen. SvOrdb. (1986). Efter utskriften måste .. de olika (pappers)arken tejpas ihop till ett färdigt original. Hallberg DesktPubl. 112 (1989).
TEJPA UPP10 4. sätta upp o. tejpa fast (ngt) (på ett underlag, särsk. vägg l. dörr o. d.). Jag tejpade upp min arbetsbeskrivning hemma på köksdörren. Karnstedt Slamf. 84 (1977). Lärarna låste klassrummen, tejpade upp sina strejkplakat och gick vakt för att stoppa eventuella strejkbrytare. GbgP 21 ⁄ 11 1989, s. 1.
Avledn.: TEJPARE, m. ⁄ ⁄ ig. särsk. (i sht sport.) till 1 c: person som (yrkesmässigt) lägger stödbandage (på idrottsmän o. d.). GbgP 9 ⁄ 5 1980, s. 26. Som medlem i skolans gymnastiklag har jag tillgång till läkare, massör och tejpare varje dag. Därs. 18 ⁄ 2 1987, s. 36.

 

Spalt T 678 band 34, 2003

Webbansvarig