Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEATRALISERA te1atralise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ING.
Etymologi
[jfr t. theatralisieren, eng. theatralize, fr. théâtraliser, avledn. av fr. théâtral; ytterst till lat. theatralis (jfr TEATRAL)]
åstadkomma att ngt blir teater l. teatralt; äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; ss. vbalsbst. -ing, om handlingen l. verksamheten att teatralisera. (De romerska ammornas dräkt) är nationaldräkten från de romerska bergen men öfversatt från fattigdom till rikedom, förgylld och teatraliserad, ofta nog också litet ofrivilligt karikerad. Bildt Ital. 48 (1896). Ingen i tysk teater, Brecht undantagen, har (som G. E. Lessing) gått så långt i att teatralisera avgörande samhällsfrågor. SvD 28 ⁄ 9 1979, s. 17.

 

Spalt T 617 band 34, 2003

Webbansvarig