Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEATRALIK te1atrali4k, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[sannol. bildat till TEATRALISK efter mönster av ord som DRAMATIK, KOMIK]
(tillf.) om förhållandet att vara teatral. En ny ”naturlighet” och självklarhet (inom teatern), som naturligtvis innebär en lika hög grad av konst som den mest utspekulerade teatralik. SvScenk. 16 (1937).

 

Spalt T 617 band 34, 2003

Webbansvarig