Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TBC te1bese4, äv. teb1, äv. (i fackspr.) TB te3be2, r.; best. -n.
Ordformer
(tb 1954 osv. tbc 1926 osv.)
Etymologi
[jfr t. tb(c), eng. T. B.; förkortning av nylat. tuberculosis (se TUBERKULOS)]
tuberkulos. Sundberg (1926). Han var säkert av mycket erotisk läggning, möjligen hade tbc-n eggat hans driftliv. Hedberg Bekänna 260 (1947). Tbc, som förr var en förödande ungdomssjukdom, drabbar nu mest de högre åldrarna. SvD(A) 3 ⁄ 2 1962, s. 22. I Sverige upptäcktes 440 nya fall av tbc förra året. Expressen 11 ⁄ 6 2002, s. 25.
Ssgr: TBC-DISPENSÄR. (förr) dispensär inrättad för bekämpande av tbc. SvLäkT 1935, s. 117.
-FALL. jfr fall XII 4 f. SvLäkT 1935, s. 118. Varje år registreras sju miljoner TBC-fall och 16 länder svarar för över hälften av de fallen, däribland Ryssland, Sydafrika och Thailand. Expressen 20 ⁄ 3 1998, s. 10.
-PATIENT. SAOL (1950). På söndag är det 50 år sedan en tbc-patient fick en streptomycin-injektion för första gången. DN 20 ⁄ 11 1994, s. A5.
-SJUK. sjuk i tbc, som lider av tbc. SvD(B) 16 ⁄ 4 1943, s. 11.
-SMITTA. smitta varigm tbc sprids. SAOL (1950).
-SMITTAD, p. adj. smittad av l. med tbc. SAOL (1950).
-VÅRD. (numera bl. mera tillf.) vård av tbc-sjuka; äv. konkretare, om institution o. d. som handhar sådan vård (särsk. i sg. best.). Den öppna och slutna tbc-vården. SvLäkT 1935, s. 118. Östergren (cit. fr. 1939).

 

Spalt T 579 band 34, 2003

Webbansvarig