Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAVERNERI, n.; pl. -er.
Etymologi
[till TAVERNA]
(†) hållande av taverna; äv.: taverna. (Organisten tillförsäkrades) tillåtelse att bruka borgerlig näring, särdeles tavärnärij och krögerij. KyrkohÅ 1935, s. 57 (1639). Då Magnus Ladulås .. påbjöd inrättandet af tavernerier (gästgifverier) i byarne till de resandes beqvämlighet och befordrande mot betalning .. förklarade han (osv.). Nordström Samh. 1: 164 (1839).

 

Spalt T 548 band 34, 2003

Webbansvarig