Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TASKSPELARE tas3k~spe2lare, m. ⁄ ⁄ (ig.); best. -en, vard. äv. -n; pl. =.
Ordformer
(task- c. 1730 osv. taske- 1732. tasken- 17551767)
Etymologi
[jfr d. taskenspiller, t. taschenspieler; ssg av TASKA, sbst., o. SPELARE, sbst.1; möjl. delvis till uttr. spela ur taskan, se TASKA, sbst. 1 c slutet]
numera vanl. nedsättande: person som (reser omkring o.) uppträder inför (marknads)publik med trollkonster l. annan (fingerfärdig) uppvisning; trollkonstnär; marknadsgycklare; äv. bildl., om person som utnyttjar (billiga l. ohederliga) knep l. vilseledande åtgärder l. uttalanden o. d. (för att lura ngn), skojare, bedragare, lurendrejare. Kan hända Munkarne hafwa warit kiäcke TaskSpelare och öfwat sitt hocus pochus. Broman Glys. 2: 86 (c. 1730). Iag har nu intet nytt at berätta mer än at hit til staden kommit en taskspelare, hwilken redan har fått af mig tre daler. MennanderBr. 2: 59 (1760). Motion om förbud för utländske Djurförare, Taskspelare m. fl. att kringresa i Riket. PrestP 1840, 3: 40. Han var mästare i kortspel .. och forcerade kort så magistralt som en professionell taskspelare. Nilsson Bokh. 205 (1937). ”Sofisten” avslöjas som en intellektuell taskspelare, som endast äger en skenkunskap, fast han briljerar med alla tänkbara insikter. Aspelin TankVäg. 1: 104 (1958).
Ssgr (numera vanl. nedsättande): TASKSPELAR-, äv. TASKSPELARE-GYCKEL. (numera bl. tillf.) jfr gyckel 1; särsk. bildl. Det tomma taskspelargyckel, de tanklösa bocksprång och de lögnfulla infall, som (osv.). SvLittFT 1835, sp. 13.
-KNEP. jfr knep, sbst.1 II, o. -konst. ÖoL (1852). Lekarn hade lärt en mängd taskspelarknep. Lindström Besegr. 33 (1927).
-KONST. särsk. konkretare: konststycke l. knep (som brukar bli) utfört av taskspelare; i sht i pl.; äv. bildl.; jfr -knep. Serenius Lll 1 a (1734). Ensam officer vid posteringen, hade jag .. intet annat sällskap än min trumpetare .. som till fördrifvande af tiden lärde mig en hop taskspelarekonster. Ahnfelt HofvLif 2: 32 (c. 1845). Ju mera man studerar .. (Th. Roosevelts) demagogiska taskspelarkonster, dess mera blir man övertygad om att hans verkliga åsikter voro långtifrån dumma. Elgström o. Tallqvist Mencken SamlFörd. 107 (1931).
Avledn.: TASKSPELERI1004, n. [jfr d. taskenspilleri, t. taschenspielerei; möjl. (delvis) till uttr. spela ur taskan, se taska, sbst. 1 c slutet] numera nästan bl. nedsättande: taskspelares verksamhet l. uppträdande; äv. konkretare, om enskilt taskspelarknep, ofta i pl.; särsk. bildl., om (bedrägligt användande av) knep l. vilseledande åtgärd l. uttalande o. d. Lind (1738). Jag skulle .. tro, at sielfwa .. (Pythagoras’) lärosätt eller method bör räknas för et lärdt taskspeleri. Lagerbring HistLit. 276 (1748). Ju ifrigare J (senatorer) yrken att man skall bevisa edra taskspelerier, dess mera fruktar jag att J förblindat äfven de uppmärksammes ögon. Kolmodin Liv. 2: 314 (1832). Den intellektuella oredlighet som låg under detta taskspeleri räknade man inte så noga med. GHT 2 ⁄ 5 1936, s. 3.
TASKSPELERSKA, f. (numera bl. tillf.) kvinnlig taskspelare. EngSvOrdb. 545 (1874). Östergren (1954).

 

Spalt T 526 band 34, 2003

Webbansvarig