Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TASCHERA taʃe4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-ch- 18391904. -sch- 1950 osv.)
Etymologi
[av ovisst urspr.; möjl. dock av en icke anträffad sekundär lt. form av t. tuschieren, vidröra (se TOUCHERA); se Ekbo SupplHellquistOtr. (c. 1990). — Jfr TASCHA]
(numera mindre br.) tascha (se d. o. 1). HbiblSällsk. 2: 99 (1839). Träffar .. (biljardbollen) skeft på (tacherar, ”tachar”, eller ”kuperar”, ”skär”) den andra, så rör sig denna vidare i riktning af den linje, som tänkes förena bägge bollarnas medelpunkter. 2NF 3: 380 (1904). SAOL (1986).

 

Spalt T 521 band 34, 2003

Webbansvarig