Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TARTAN ta4rtan l. tar4tan, äv. tarta4n l. med mer l. mindre genuint eng. uttal, sbst.2, r. l. m. (SthmModeJ 1847, s. 93, osv.) ((†) n. Dalin (1854), WoJ (1891)); best. -en (ss. n. -et); pl. -s (LdVBl. 1835, nr 36, s. 4, osv.), i sht förr äv. -er (Dalin (1854), 2NF 28: 498 (1918))
Etymologi
[jfr d., nor., nl., t. o. fr. tartan; av eng. tartan; vanl. uppfattat ss. utgående från ffr. tertaine, variantform av tiretaine, tyg av ylle o. lin l. bomull, möjl. avledn. av tiret, ett dyrbart tyg, till tire, ett sidentyg, sannol. av mlat. tyrium, dets., till namnet på staden TYROS, känt för sina sidenväverier under tidig medeltid. — Jfr DIRDOMDEJ, TARTAN, sbst.3]
1) skotskrutigt ylletyg; särsk. om sådant tyg använt i skotsk höglandsdräkt (med för varje klan specifik kombination o. färgsättning i mönstringen); äv. om mönstret hos sådant tyg. LdVBl. 1835, nr 36, s. 4. Tartan kallas det .. ylletyg, som skottarna begagna till sin nationaldräkt. Kjellin (1927). Den mest omtyckta rocken av skönt engelskt ylle i 4 olika skotska tartans, 180 kr. SvD 11 ⁄ 12 1972, s. 9. Rutigt ylletyg, tartan, som är dokumenterat från 1500-talet. NE 9: 298 (1992). — särsk. oeg., om annat skotskrutigt material än ylle. Böcker bundna i tartan. Dahlman Carr Dörr. 27 (1950).
2) (numera föga br.) om plagg tillverkat av tartan (i bet. 1); i sht om pläd; äv. (i vitter stil) metonymiskt, om person iförd tartan. Andersson (1845; om kappa). Hvarhelst den blå-svart-grön-röda tartanen (Mac Donalds) stötte samman med den röd-grön-blå (Mac Leans) .. uppstod en strid. Adelsköld Dagsv. 1: 16 (1899). Tartan .. skotsk plaid. Ekbohrn (1904). Berömd är den gamla tartanen / för bragder i aflägsna land. Fröding Reconval. 15 (c. 1908). Quennerstedt C12 2: 182 (1916).
Ssgr (till 1): TARTAN-MÖNSTER. Överallt bländades ögat av föremål i tartanmönster. Dahlman Carr Dörr. 27 (1950).
-MÖNSTRAD. [delvis avledn. av -mönster] SAOL (1986).
-PLÄD, förr äv. -PLAID. pläd av tartan l. med tartanmönster. Tartanplaid, (dvs.) ett yllet tyg .. som de skottske Högländarne draga som en klädningspersedel öfver högra skuldran och fästa under den vänstra. Synnerberg 2: 121 (1815). Så ryckte han till sig .. sin svartgrönrutiga tartanplaid och svepte in henne i den. Lindqvist Stigm. 29 (1906).
-SJAL. jfr -pläd. De fyrkantiga Tartanshawlarne .. äro ganska passande till vanlig toilette. SthmModeJ 1852, s. 15.
-SLIPS. jfr -pläd. Dahlman Carr Dörr. 27 (1950).

 

Spalt T 507 band 34, 2003

Webbansvarig