Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAPSAN, äv. (ss. förled i ssgr) TAPSIEN-, r. l. m.
Ordformer
(tappsan 1915. tapsan (th-) 17851906. thapsien- i ssgr 1638 (: Thapsiengräs)1659 (: Thapsienört))
Etymologi
[jfr eng. thapsia, om växtsläkte; av lat. thapsia, växt av släktet Thapsia, av gr. ϑαψία, avledn. till ortnamnet THAPSOS, om Penisola di Magnisi, halvö på Sicilien; spenört (se bet. 2) är besläktad med Thapsia-arterna; möjl. är formen på -n urspr. en sg. best. som felaktigt uppfattats ss. obest.]
(†)
1) ss. förled i ssgr betecknande växt av (det vid Medelhavet förekommande) släktet Thapsia Lin.
2) växten Laserpitium latifolium Lin., spenört. Tapsan (Laserpitium latifolium), som sökes af Bi; förqväfver Säden nästan aldeles på vissa orter. Fischerström Mäl. 295 (1785). Lyttkens Växtn. 1822 (1915).
Ssgr (till 1; †): TAPSIEN-GRÄS. växt av släktet Thapsia Lin.; särsk. om medicinalväxten T. garganica Lin.? Franckenius Spec. E 4 a (1638).
-ÖRT. = -gräs. Franckenius Spec. D 4 a (1659).

 

Spalt T 484 band 34, 2003

Webbansvarig