Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAOISM taωis4m l. ta1uis4m l. DAOISM daωis4m l. da1uis4m, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(daoism 1990 osv. taoism 1894 osv.)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. taoisme, t. taoismus, eng. taoism, fr. taoïsme; till kines. tao, dao, väg, insikt]
kinesisk religiös o. filosofisk åskådning; äv. i utvidgad anv., om all traditionell kinesisk religion o. filosofi. Larsson KinD 29 (1894). Taoism .. är teoretiskt sedt utvecklingen af en lifsfilosofi, läran om den rätta vägen. Nyström NKina 1: 249 (1913). I Kanton härska buddism, taoism och muhammedanism sida vid sida. 3NF 11: 283 (1929). Taoismen har även skaffat sig tempel, prästerskap, mässor, skriftsamlingar etc. efter mönster av buddhismen. BonnierLex. (1966). I nära beröring med daoismen uppkom dels det dualistiska yin-yang-tänkandet .. dels läran om de Fem Elementen. NE (1990).

 

Spalt T 445 band 34, 2003

Webbansvarig