Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TANTAL tanta4l, r. l. m. (VetAH 1802, s. 76 (: Yttrotantalen) osv.) l. n. (Cannelin (1921) osv.); best. -en resp. -et; förr äv. TANTALUM, n.
Ordformer
(tantal 1802 osv. tantalum 18021834, 1975)
Etymologi
[bildat av den sv. kemisten A. G. Ekeberg, som 1802 upptäckte ämnet, till namnet Tantalus (se TANTALUS-); om anledningen till benämningen se språkprovet fr. 1802. — Jfr TANTALIT]
kem. (i jordskorpan sparsamt förekommande) metalliskt grundämne med stor motståndskraft, hög resistens o. smältpunkt (bl. a. använt för framställning av kirurgiska instrument). Sjelfva recryten bland metallerne kallar jag Tantalum, dels för att följa bruket, som gillar namn ur Mythologien, dels för att alludera på dess oförmögenhet att, midt i öfverflödet af syra, deraf taga något åt sig och mättas. VetAH 1802, s. 74. Tantal .. förekommer i tvänne mineralier kallade Tantalit och Ytho-tantalit. Berzelius Kemi 2: 101 (1812). (Tantal)lampan blir dock ganska dyr på grund af tantals höga pris. PT 1905, nr 254, s. 3. Tantal kan dras till mycket tunn tråd. TT 1940, Bergsv. s. 34. Tantal användes i den elektrokemiska industrien och i radiotekniken samt vid framställning av kirurgiska instrument. SkärgårdB 102 (1948). Sedan 1950 har produktion och industriell användning av tantal ökat kraftigt. NE (1995).
Ssgr: TANTAL-FYNDIGHET~002, äv. ~200. fyndighet (se d. o. II b) av tantal. PT 1905, nr 254, s. 3.
-FÖRENING. kem. förening (se d. o. 6) vari ingår tantal. Berzelius ÅrsbVetA 1840, s. 94.
-GLÖDLAMPA~020. (förr) tantallampa. TLev. 1907, nr 6, s. 3.
-HALTIG. kem. som innehåller tantal. Upptäckten af tantalhaltiga fossilier vid Finbo och Broddbo .. föranledde en undersökning af tantalmetallens och dess oxids egenskaper. Berzelius Kemi 3: 424 (1818).
-LAMPA. (förr) glödlampa med glödtråd av tantal. Den sedan någon tid i marknaden förda tantallampan .. utmärker sig bland annat genom en utomordentligt hög effekt. PT 1905, nr 254, s. 3.
-METALL. (i sht i fackspr.) tantal. Berzelius Kemi 2: 102 (1812).
-OXID. kem. oxid av tantal Ta2O5. JGGahn (1807) hos Berzelius Brev 9: 20. Tantal-oxiden fås ur tantaliten, då stenen, fint pulvriserad, brännes med caustikt kali, hvaraf den ganska trögt sönderdelas. Berzelius Kemi 2: 102 (1812).
-SYRA. kem. förening av tantal, väte o. syre; i sht förr äv. om förening av tantal o. syre, ditantalpentoxid, Ta2O5. Berzelius Kemi 2: 224 (1822). Tantal .. Den högsta syrsättningsgraden, tantalsyran, Ta2O5, är ett hvitt, olösligt pulver. Cleve KemHlex. (1883). Tantalater är salter till tantalsyra, HTaO3. NE (1995).
-TRÅD. (i sht i fackspr.) tråd av tantal (som används bl. a. inom kirurgi). KemT 1906, s. 45.

 

Spalt T 441 band 34, 2003

Webbansvarig