Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TANREK tan4rek, äv. (numera föga br.) TENREK ten4rek, förr äv. TENDRAK, r. l. m.; best. -en; pl. -ar40.
Ordformer
(tanrek (-c) 1806 osv. tendrak 1806. tenrek 1879, 1980)
Etymologi
[liksom eng. tanrec, tenrec, i ä. eng. äv. tendrac, t. tanrek, av fr. tanrec, tenrec; av malagassiska tàndraka, dialektal form av tràndraka]
om mindre insektsätande däggdjur tillhörande familjen Tenrecidae; särsk. om Tenrec ecaudatus Schreb., vanlig tanrek, borstigelkott (som lever på Madagaskar); i pl. zool., äv. om familjen. Gravander Buffon 2: 146 (1806). Som unge har tanreken kroppen beklädd förutom med borstliknande hår även med böjliga piggar. Rosén Djurgeogr. 50 (1914). Den största arten (av borstigelkottar) och samtidigt en av de allra största bland insektätarna är tanreken. DjurVärld 11: 248 (1960). Tanrekar .. (dvs.) familj i däggdjursordningen insektsätare. NE (1995). — jfr RIS-TANREK.

 

Spalt T 436 band 34, 2003

Webbansvarig