Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAMIL tami4l (i bet. 1), tam4il (i bet. 2), äv. (numera föga br.) TAMUL tamɯ4l (i bet. 1); i bet. 1 m.//ig.; best. -en; pl. -er; i bet. 2 r. l. m. sbst. oböjl.; förr äv. (i bet. 1) TAMULLER, m.
Ordformer
(tamil 1872 osv. tamul 1763 osv. tamuller 1794. tamyl- 1928 (: tamylkvinnor))
Etymologi
[jfr eng. tamil, tamul, t. tamil, tamul, fr. tamoul, tamil; formen tamil sannol. av eng. tamil, av tamilspråkets tamiḻ (om folk o. språk), trol. samma ord som find. draviḍāḥ, pl. dramiḍa-, medelind. damiḷa (om folk), sannol. en sanskritisering av tamiḻ; formen tamul, av t. l. eng. tamul l. fr. tamoul, är en mindre trogen återgivning av tamilspråkets ord (se ovan)]
1) (i sht i pl.) person tillhörande det folk i södra Indien o. norra Sri Lanka som talar tamil (i bet. 2). Skulle du ej hafva ansedt den gamle braminen Akbar, för den grufligaste och orättvisaste människa, om han hade nekat dig sin Welli, för det du ej var en Tamuller. Eurén Kotzebue Orth. 3: 147 (1794). På Ceylon bo, i norr Tamuler, öfverflyttade från fastlandet; i söder Cingaleser. Sundevall ÅrsbVetA 184344, s. 41. Tholander Ordl. (1872: tamil). Näst singhaleserna äro tamulerna eller tamilerna Ceylons viktigaste folk. Mörner Hagenbeck 78 (1924). Det säregna och ansträngande livet på en modern plantage, där kineser, malajer och tamiler arbeta sida vid sida. SvD(A) 1934, nr 307, s. 9. Nära 100 000 tamiler har under de senaste två åren flytt över det smala Palksundet .. för att finna en fristad i Indien. DN 3 ⁄ 6 1985, s. 12.
2) ss. beteckning för dravidiskt språk, officiellt språk i den sydindiska delstaten Tamil Nadu (talat av ca femtio miljoner tamiler i södra Indien, Sri Lanka o. Malaysia). Svea 2: 32 (1819). Tamul .. ett språk, hvilket oftare än de andra sydindiska läres af Europeer. Palmblad HbGeogr. 1: 87 (1826). Då jag var ny i Indien brukade hon så där en gång i veckan komma och försöka tala tamil med mig. SvKyrkMissT 1924, s. 150. Liksom de flesta indiska språk har tamil retroflexa konsonanter. NE (1995).
Ssgr (till 1): TAMIL-KVINNA. tamiliska. Skörden förrättas icke av de lata och bortskämda singalesiskorna utan av tamylkvinnor från södra Indien. Boberg Ind. 62 (1928).
-KYRKA. (förr) ss. beteckning för evangelisk-luthersk kyrka (se d. o. 4) hos tamilerna i Indien (grundad 1919 gm tyskt o. svenskt missionssamarbete). (E. Heuman var) den evangelisk-lutherska tamulkyrkans förste biskop. 2NF 36: 393 (1924). Brilioth SvKyrkKunsk. 396 (1933).
-MISSION. missionsverksamhet bland tamilerna, förr särsk. om evangelisk-luthersk mission; jfr -kyrka. Sv. kyrkans tamulmission. 2NF 18: 673 (1912).
-SPRÅK. (numera bl. tillf.) tamil (se d. o. 2). Tholander Ordl. (1872). Publiken erhåller sångblad med text på svenska, engelska och tamilspråket. UNT 26 ⁄ 1 1933, s. 2.
Avledn.: TAMILISK, förr äv. TAMULISK, adj. [jfr t. tamulisch] till 1: som har samband med l. avseende på l. som tillhör l. kommer från tamil(er); jfr tamilsk. Sundevall ÅrsbVetA 184344, s. 39. Den tamuliske psalmisten besjunger (guden) Siva. Söderblom ÖversRelH 123 (1912). SAOL (1986).
TAMILISKA (i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.).
1) till 1: tamilisk kvinna. SAOL (1900).
2) (numera bl. tillf.) till 1: tamil (se d. o. 2). SvMerc. 1763, s. 838. Dravidas-racen .. bebor Dekan och ön Ceylon .. Bland hithörande språk äro Tamuliskan, som talas af 10 millioner. Verd. 1887, s. 227. SAOL (1973).
TAMILSK, adj. tamilisk. Thunberg Resa 2: 259 (1789: tamulske). Det tamilska partiet Tulf menade att säkerhetsstyrkorna .. hade detonerat bomberna. DN 14 ⁄ 8 1984, s. 11.
TAMILSKA (i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.).
1) till 1: tamilisk kvinna. Sörlin Ind. 223 (1927).
2) (†) till 1: tamil (se d. o. 2). Böttiger 6: 255 (1836).

 

Spalt T 345 band 34, 2003

Webbansvarig