Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAMARIND tam1arin4d, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tamarin 1788, 1788 (: tamarin träd). tamarind 1578 osv. tamarinda 1667. tamarinde 17561766. tamarinde- i ssgr 16751815. tamarinder- i ssg 1679)
Etymologi
[jfr t. tamarinde, eng. tamarind, fr. tamarin, mlat. tamarindus; av arab. tamr hindī, indisk dadel]
1) bot. (det ursprungligen afrikanska) lövträdet Tamarindus indica Lin. (med syrliga, ätliga frukter). Tamarinder, som lade ihop sina blan emot aftonen och efter solens nedergång. Hasselquist Resa 62 (1750). Wid en af .. (städerna) upklef jag i en Tamarind, men fann frukten grön och sur. Ödmann MPark 236 (1800). Tamarinden .. utbreder sig öfver ditt hufvud, som en fin, skir, broderad grön slöja, genom hvilken du ser den blå himlen. Bremer NVerld. 3: 90 (1854). Tamarind .. är ett till ärtväxtfamiljen hörande stort träd, inhemskt i tropiska Afrika men odlat i Ost- och Västindien. Sörlin Växtv. 116 (1927).
2) om den baljliknande, ätliga frukten av tamarinden; särsk. (förr) om fruktköttet som i ä. tid salufördes ss. farmakologiskt medel; jfr SUR-DADEL. Tamarind, giffz på een reese 2 och til 4 uns, contra calores. BOlavi A 6 a (1578). I thet the äta aff Fruchter som brukas till att lössa Lijfwet, såsom Tamarinda, Kassia (osv.). Kiöping Resa 131 (1667). Den Blodgång, som wid hettan sig infinner, plägar wackert gie sig af ofwannämde sura saffter, desslijkest Tamarinder, Sweskonlag, (osv.). Lindestolpe Pest. 43 (1711). Tamarinder .. komma i handeln befriade från yttre skalet och sönderkrossade till en mosig, slemig, seg massa af mörkt rödbrun färg. Almström Handelsv. 249 (1845). Tamarindkonserv. Icke försatt med annat läkemedel än tamarind. SFS 1922, s. 507. Tamarind .. används till sylt, gelé, sorbeter, läskedrycker, såser .. och som krydda i indiska maträtter. Hällberg Matspråket (1997).
Ssgr: A: (1) TAMARIND-BLAD. blad av tamarind. Bladh o. Hornstedt 124 (1784).
(1, 2) -FRUKT. (tamarind- 1851 osv. tamarinde- 1675) (numera bl. tillf.) = tamarind 2. Lindh Huuszapot. 91 (1675).
(1, 2) -FRUKT-MÄRG. (numera föga br.) Berlin Farm. 2: 550 (1851). Lindgren Läkem. (1902).
(2) -KONSERV. (förr) fruktkött från tamarind konserverat med socker. Lindgren Läkem. (1891). Tamarindkonserv, ett laxermedel av tamarinder i form av små kakor, överdragna med choklad och socker. VaruhbTulltaxa 1: 83 (1931).
(2) -MOS. (tamarind- 1814 osv. tamarinder- 1828) (förr) mos berett av tamarind; jfr senna-mos. Heinrich (1814). Tamarindmos, en degformig, svartbrun massa, som användes till inblandning i tuggtobak. VaruhbTulltaxa 1: 45 (1931).
(1, 2) -TRÄD. (tamarin- 1788. tamarind- 1786 osv. tamarinde- 1815) (numera bl. tillf.) = tamarind 1. Oldendorp 1: 151 (1786). Tamarindträdet är inhemskt i tropiska Afrika, men odlas sedan gammalt allmänt i Ostindien och andra delar av Sydasien. Gentz Lindgren 288 (1940).
B (†): TAMARINDE-FRUKT, -TRÄD, se A.
C (†): (2) TAMARINDER-LINIMENT. liniment av tamarind. BoupptSthm 1680, s. 426 a (1679).
-MOS, se A.

 

Spalt T 338 band 34, 2003

Webbansvarig