Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TAILLE (táij Ekbohrn (1868), talj Andersson (1845)); r. l. f.; best. -n; (i bet. 6) förr äv. TALJ, sbst.1; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(taille 1729 osv. talj 18371847. tallie 1679)
Etymologi
[av fr. taille, till tailler (se TAILLERA); formerna tallie, talj (i bet. 2) gm påverkan från ä. fr. (bien) taillié, (väl)byggd, om person, av p. pf. till tailler i en ä. form taillier]
(†)
1) motsv. TAILLERA 1: skärning l. klippning o. d.; anträffat bl. dels abstraktare, om resultatet o. ifråga om klädesplagg: snitt, dels konkret, om uppsättning av stenskärningsinstrument. 2 st. Stentänger hörande til taillen i 4:de lådan. Meyerson SerafimInstr. 18 (i handl. fr. 1759). Frack af tunnt kläde med lång, smal taille, bred och något utskuren krage. SthmModeJ 1847, s. 56; möjl. till 4. Taille .. (dvs.) skärning, klippning. Gynther ConvHlex. (1848). Ekbohrn (1868). jfr: Taille .. (dvs.) tillskärning el. snitt. 2SvUppslB (1954).
2) kroppsform, kroppsväxt; kroppsställning; i sht med tanke på kroppens längd, hållning o. proportioner. (Musketerarens) Positour, til egen Person, böör, effter hans tallie och wäxt, wara Rätt och Raak. Söderman ExBook 46 (1679). En wacker taille är, hwad jag wil begära, / Et hurtigt lif, en wäxt, som finhet har. Dalin Vitt. 6: 348 (c. 1762). Mer ledig taille! / Stå intet dum och trumpen. / Petite Canaille! / Hvad sad’ jag dig om gumpen? Bellman (BellmS) 1: 235 (c. 1775, 1790). Ekbohrn (1868). jfr 2SvUppslB (1954).
3) om kroppspartiet mellan skuldror o. höfter, liv, midja; äv. i utvidgad anv., om motsvarande parti av klädesplagg, liv. En annan klädning, som räckte ungefär till dessa (tyll)veck, hade på hvarje sida trenne atlasband, hvilka utgingo från sjelfva taillen och fasthöllos nedtill medelst rosor. SthmModeJ 1847, s. 32. 2SvUppslB (1954).
4) i vissa hasardspel, om del av kortlek som inte delas ut utan används för annat ändamål, särsk. om sådan del som används av spelare som håller banken; äv. om spelomgång med bankhållning. Vill du korten rycka? / Denna taillen skall bli rar. Bellman (BellmS) 14: 60 (1766). Jag ställde mig bredevid honom och under 2 tailler endast såg på spelet (dvs. farao). Tersmeden Mem. 1: 40 (c. 1790). Korten läggas hvarje gång till höger och till venster på de förre, hvadan till slut hela taljen är delad i tvenne högar. Lindskog Spelb. 244 (1847). Sedan taillen är slut (i tjugoett), håller nästa spelare till venster banken. Därs. 250. Ekbohrn (1904).

 

Spalt T 197 band 33, 2002

Webbansvarig