Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TAGEL ta4gel, sbst.2, n.; best. -let; pl. =.
Ordformer
(tagel(l) 1555 osv. tagill 1667)
Etymologi
[jfr d. tavl, ä. d. ta(u)g(e)l, tåg, rep; jfr äv. fsax. taeckel, tackel, släptåg, mlt. takel, tåg, skeppsutrustning, mnl. o. nl. takel, dets.; jfr äv. lt. takel (med uttalet tōgl), tagel, tågvirke; eg. etymologiskt identiskt med TACKEL]
tåg(virke), rep; numera bl. ss. senare led i ssgn SLÄP-TAGEL. Till Siffrijd Jönsson, att han förskaffer Lasse Broor 4 tagell, som han till fiskerij .. bruka skal. G1R 25: 54 (1555). Wij fångade .. een så stor (haj), att wij medh 8. Mann hade nock giöra, att draga honom innan Bordh medh Tågh och Tagill. Willman Resa 192 (1667). Rosenfeldt Tourville 5 (1698: Tagel och Tyg). Därs. 95.

 

Spalt T 184 band 33, 2002

Webbansvarig