Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TABELLERA tab1ele4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[bildning till TABELL efter mönster av sådana ord som DISCIPLINERA, SUMMERA, v.1 — Jfr TABELLARISERA, TABELLISERA]
ordna (uppgifter) i form av tabell. Uti Förenta Staternas skolor utgöra meteorologiska observationer och deras tabellering en del af den allmänna undervisningen. Hildebrandsson Buchan 10 (1874). I den dagliga väderlekstjänstens arbete åtgår .. oproportionerligt stor del arbete för att ta hand om inkommande väderleksobservationer, rita in dem på kartor, kontrollera, tabellera och analysera. Ymer 1957, s. 5.

 

Spalt T 8 band 33, 2002

Webbansvarig