Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TABELLARISERA tab1elarise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[bildning till TABELLARISK. — Jfr TABELLERA, TABELLISERA]
(numera mindre br.) tabellera. Andersson (1845). Allt vad som uträttas .. (i en gymnastiksal synes) vara så utomordentligt att det måste tabellariseras och fastnitas i den årligen alltmer och mer svällande statistiken. IdrBl. 20 ⁄ 11 1935, s. 3. UnivDecimalklass. 7 (1946).

 

Spalt T 8 band 33, 2002

Webbansvarig