Publicerad 2002   Lämna synpunkter
SÖVIT søvi4t, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av nor. søvitt, efter det norska gårdnamnet Søve, Telemark, o. det i mineral- o. bergartsnamn vanliga suffixet -it]
benämning på magmatisk bergart ingående i gruppen karbonatiter. Denna vanligaste karbonatitbergart på Alnön kallas sövit. Hela berggrunden på nordöstra Alnön är genomvävd av större eller mindre gångar av denna bergart. TurÅ 1984, s. 210. NE (1995).

 

Spalt S 16668 band 33, 2002

Webbansvarig